Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

szokolatte
13:08
2890 9430 500
Reposted frompiehus piehus viajoannna joannna

March 08 2017

szokolatte
16:51
2344 621b 500
Reposted frommessinhead messinhead viascorpix scorpix

March 06 2017

szokolatte
13:02
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viajakubzulczyk jakubzulczyk

July 08 2015

szokolatte
14:37
szokolatte
14:36
Jak minął dzień? Nie pytam. I tak widzimy się rzadko. To już chyba rok odkąd na Ciebie nie patrzę. Raczej nie podajemy sobie rąk. Raczej nie pokazujemy palcem. Raczej mało obchodzimy się nawzajem.
Reposted frommup mup viasiostry siostry

July 07 2015

szokolatte
13:53
6761 a61e
Reposted fromgonera gonera viasilence89 silence89

July 06 2015

szokolatte
14:08

lubiła Go. Trochę bardziej niż wiosnę, dużo bardziej niż kawę, bardzo bardziej niż innych.

— nie wiem kim jestem w Twoich oczach, może wcale mnie w nich nie ma i spokojnie śpisz po nocach.
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viasiostry siostry

July 05 2015

szokolatte
17:16


REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details
szokolatte
17:14
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viawbrewzasadom wbrewzasadom

July 02 2015

szokolatte
14:08
balonik
Reposted frommajkey majkey viakrainakredek krainakredek
szokolatte
14:08
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaczekoladowamamba czekoladowamamba
szokolatte
14:04
'Ona nie raniła specjalnie. Faceci się w niej kochali, ona dawała im odrobinę nadziei. Ale w końcu tęsknota za nim zwyciężała...'
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasiostry siostry

June 30 2015

14:31
8417 9933
Reposted frombaboooshka baboooshka viasilence89 silence89
szokolatte
14:31

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viaretro-girl retro-girl
szokolatte
14:29
Może niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu po to, aby wyleczyć nas z innych ludzi.
— chyba tak!
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viasiostry siostry
szokolatte
14:29
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...

June 29 2015

szokolatte
08:39
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viasilence89 silence89

June 24 2015

szokolatte
17:22

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viasiostry siostry
szokolatte
17:22
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasiostry siostry
szokolatte
17:22
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl